کد رهگیری پست

تمامی سفارشات ثبت شده بعد از ۲۰ روز کاری، بسته بندی و تحویل اداره پست می گردد. لذا با توجه به این موضوع بر روی تاریخ مورد نظر جهت مشاهده کد رهگیری پستی خود کلیک نمایید. لازم به ذکر است در صورت تعطیلات رسمی ارسال بسته به روز بعد موکول می گردد.